Preview Mode Links will not work in preview mode

Kwestie van Centen


Jun 12, 2020

Het kabinet vaart sinds de corona-uitbraak in een dichte mist en doet nauwelijks een poging om een grondige economische analyse te maken. Ministers voeren beleid op basis van scenario’s die dateren uit maart. „Er ontbreekt visie”, zegt Martin Visser in de podcast Kwestie van Centen, met presentator Herman Stam. „Waar staan we nu? Welk beleid past bij welke crisisfase en welke bedrijven laten we omvallen?”

We leven in het zogenaamde ‘nieuwe normaal’ van premier Rutte, maar wat voor economie is dat eigenlijk? „Met zo’n kreet alleen, kun je als samenleving niets.”