Preview Mode Links will not work in preview mode

Kwestie van Centen


Sep 4, 2020

De huidige muntunie is op termijn niet houdbaar. Deze gewaagde uitspraak deed DNB-president Klaas Knot deze week in de HJ Schoo-lezing. Sterke landen profiteren dankzij de euro meer, terwijl zwakkere landen er dieper door in de put raken. Hierdoor strompelen we van eurocrisis naar eurocrisis en dit zal niet veranderen. In de podcast Kwestie van Centen bespreken Martin Visser en Herman Stam het EU-project dat zijn weerga niet kent. Hoeveel profijt hebben wij van de gezamenlijke munt, hoe is het draagvlak en zijn we eraan toe om meer macht over te dragen aan Brussel zoals Knot voorstelt? Tenslotte komt Visser met een oplossing om de euro te redden. Toegegeven, de kans van slagen is vrijwel nul.