Preview Mode Links will not work in preview mode

Kwestie van Centen


May 27, 2019

Martin Visser duidt de uitslagen na de Europese verkiezingsavond. Europa is verdeelder dan ooit, dus het zou geen kwaad kunnen om een oliemannetje als Rutte aan het roer te zetten. 'Ik zie het ideale profiel al opdoemen'.