Preview Mode Links will not work in preview mode

Kwestie van Centen


Oct 23, 2020

Wie is beter in staat om de Amerikaanse economie uit het slop te trekken: president Trump of zijn uitdager Joe Biden? Philip Marey van de Rabobank heeft de verkiezingsplannen van beide kandidaten doorgerekend en komt tot interessante conclusies. Meer groei onder Biden, minder staatsschuld bij Trump. In de podcast Kwestie van Centen licht hij zijn onderzoek toe. Ook Dorinde Meuzelaar schuift aan bij Martin Visser en Herman Stam. Ze bespreken welke economische beloften Trump de afgelopen vier jaar heeft ingelost en wat dit zijn kiezers heeft opgeleverd. Wat zal Joe Biden anders doen voor de economie dan Trump en op welke vlakken verschillen de twee niet zo veel? En hoe zal de beurs reageren op 3 november, de dag dat Amerika naar de stembus gaat?