Preview Mode Links will not work in preview mode

Kwestie van Centen


Dec 3, 2021

Martin ziet met lede ogen aan hoe het kabinet de ondernemers steeds meer links laat liggen: „In het begin van de crisis sloegen de polder en het kabinet de handen ineen, van die eensgezindheid is geen sprake meer. Het kabinet is vooral bezig met kortetermijnoplossingen.” Visser merkt op dat ondernemers vooral bang zijn dat ze volgend jaar in dezelfde misère zitten als nu. In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Kwestie van Centen’ bespreken Martin en Herman wat het gevoel onder ondernemers is nu de coronacrisis voortduurt en wat er schort aan de huidige werkwijze van het kabinet.