Preview Mode Links will not work in preview mode

Kwestie van Centen


Sep 9, 2019

Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters vertelt in deze aflevering van Kwestie van Centen over het rapport 'De sociale staat van Nederland', waarin het SCP de tussenbalans opmaakt van het regeringsbeleid. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van leven sinds het begin van de crisis niet is toegenomen, ondanks de economische groei. „Mensen zien dat vooral aan de top de inkomensverbetering veel hoger is dan zijzelf ervaren in de portemonnee. Dat irriteert mensen. En dat gevoel is in de afgelopen jaren niet afgenomen.”