Preview Mode Links will not work in preview mode

Kwestie van Centen


Apr 17, 2020

Bedrijven die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis kunnen rekenen op financiële steun van de overheid, maar hoe ver reikt die staatssteun? Hoelang houden we al die bedrijven en zzp’ers uit de wind en wanneer komt ’t moment dat faillissementen onontkoombaar zijn? Dat bespreken Martin Visser en Herman Stam in de podcast Kwestie van Centen.

Ook gaat het over het al dan niet redden van ongezonde bedrijven; de ondernemers die vóór de coronacrisis al in zwaar weer zaten. Verder bespreekt Martin Visser de drie branches die voor de grootste uitdagingen staan om zich aan te passen naar het ‘nieuwe normaal’.