Preview Mode Links will not work in preview mode

Kwestie van Centen


Feb 16, 2019

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart meent dat er nog veel moet gebeuren om dit jaar meer koopkracht voor Nederlanders voor elkaar te krijgen. En: waarom merken gepensioneerden zo weinig van de aantrekkende economie en de belofte dat ook hun koopkracht meegroeit? Ook geeft hij tips voor hoe je je huishoudboekje zo indeelt dat je aan het eind van het jaar toch in de groene cijfers uitkomt.